Fulfilment คืออะไร ?

Fulfillment คืออะไร ?

Fulfillment หรือ Order Fulfillment เป็นบริการที่จะมาช่วยตอบสนองกับคำสั่งซื้อสินค้าเพื่อมาตอบโจทย์ธุรกิจ E-commerce ทั้งค้าส่งและปลีก ตั้งแต่ การรับข้อมูลคำสั่งซื้อ การเก็บสินค้า แพ็คสินค้า และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยจะมีระบบเข้ามาช่วยในเรื่องของสต็อค และจัดการออเดอร์ เป้าหมายสูงสุดของบริการคือการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ถูกต้องและตรงเวลา

ตรวจสอบค่าบริการ Trustbox Click !!

Fulfillment สำคัญอย่างไร ?

ในการขายสินค้าเมื่อคุณสามารถปิดการขายได้แล้ว การขายเหล่านั้นยังไม่เสร็จสิ้น เพราะสินค้ายังไม่ถึงมือลูกค้า ยังต้องมีการรับข้อมูลคำสั่งซื้อ จัดเตรียมสินค้า แพ็คสินค้าและติดต่อบริษัทขนส่ง เพื่อทำการรับสินค้าจัดส่งต่อไป กระบวนการเหล่านี้ใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะต้องดำเนินการหลายส่วนและมีค่าใช้จ่ายแฝงอีกมากมาย กระบวนการเหล่านี้ fulfullment สามารถจัดการได้ทั้งหมด และยังเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น

Fulfillment ทำงานอย่างไร ?

Fulfillment จะจัดการกับคำสั่งซื้อตั้งแต่การรับสินค้าเข้าคลัง ตรวจสอบคุณภาพสินค้า จัดเก็บสินค้า ดึงข้อมูลคำสั่งซื้อ เลือกหยิบสินค้า แพ็คสินค้า ติดต่อบริษัทขนส่งเพื่อจัดส่งสินค้า รวมไปถึงการรับสินค้าที่จัดส่งไม่สำเร็จ และถูกตีกลับคืนมา รายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดมีดังนี้

1. การรับสินค้า

เมื่อสินค้ามาถึงที่คลังสินค้า พนักงานจะทำการ ตรวจนับจำนวนสินค้า และตรวจสอบคุณภาพสินค้า จากนั้นจะทำการติดบาร์โค๊ดสินค้าเพื่อใช้ในการ หยิบสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วน กระบวนการเหล่านี้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบทุกขั้นตอน

2.การจัดเก็บสินค้า

สินค้าจะถูกจัดเก็บโดยที่ตัวสินค้าจะมี บาร์โค๊ดและ ล็อตของสินค้าทำให้เมื่อมีคำสั่งซื้อ สินค้าจะถูกหยิบแบบ First In First Out (FIFO) หรือการ "เข้าก่อน ออกก่อน" ส่งผลให้สินค้าบางรายการที่มีการเสื่อมอายุ ถูกจัดส่งออกไปตามล็อต เป็นการช่วยลดปัญหา สินค้าหมดอายุได้

3.การจัดการคำสั่งซื้อ

เมื่อมีคำสั่งซื้อระบบจะทำการดึงข้อมูลคำสั่งซื้อมา อัตโนมัติ ตามช่องทางการขายต่างๆ เช่น Shopee, Lazada, JD central, Central retail ทั้งนี้ผู้ใช้บริการควรสอบถามกับผู้ให้บริการว่าระบบรองรับช่องทางการขายใดบ้าง

4. การหยิบสินค้า

เมื่อดึงข้อมูลคำสั่งซื้อเข้ามาแล้ว ระบบจะทำการ ตรวจสอบข้อมูลสินค้าจาก SKU ที่ผู้ใช้บริการได้ตั้งค่าไว้ และออกใบหยิบสินค้าและแจ้งสถานที่จัดเก็บสินค้าแก่พนักงานในคลังสินเพื่อให้การหยิบสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง

5. การแพ็คสินค้า

ในกระบวนการแพ็คสินค้าพนักงานแพ็คสินค้าจะทำการห่อด้วยวัสดุกันกระแทก และประเมินขนาดของสินค้าเพื่อเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

6. การจัดส่งสินค้า

เมื่อผ่านกระบวนการแพ็ค สินค้าจะถูกจัดส่งให้แต่ละขนส่งที่ถูกกำหนดมาจากคำสั่งซื้อในช่องทางต่างๆ ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหมายเลขพัสดุได้ในระบบที่รับบริการ

7. การคืนสินค้า

หากพัสดุที่ถูกจัดส่งไปแล้วนั้น ไม่สามารถนำจ่ายได้ด้วยสาเหตุต่างๆ พัสดุจะถูกตีกลับเข้ามาที่คลังสินค้าอีกครั้ง เมื่อสินค้ามาถึงจะเข้าสู่กระบวนการตีกลับ โดยที่พนักงานจะทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและแจ้งไปยังผู้รับบริการเพื่อให้ทำการตัดสินใจว่าจะนำเข้าคืนสต็อคอีกครั้งหรือคัดแยกออก ไปอาจจะด้วยสาเหตุที่สินค้าชำรุด หรือเสียหาย

หากลูกค้าสนใจบริการ Fulfillment สามารถติดต่อ Trustbox ได้ที่

FACEBOOK : Trustbox Fulfillment

LINE : @trustbox

TEL : 063-009-9908